Dedal
Terminarz turnusów 
Terminarz turnusów

Terminarz

turnusów sanatoryjnych organizowanych w S. U. „DEDAL” w 2017 roku

 

PROFILE LECZENIA: ortopedia i traumatologia narząd ruchu, reumatologia, endokrynologia, kardiologia  i nadciśnienie, otorynolaryngologia, neurologia, diabetologia, choroby płuc

 

 

L.p.

 

Turnusy  sanatoryjne 

21 dni

 

1.

09.01 – 30.01

2.

31.01 – 21.02

3.

22.02 – 15.03

4.

16.03 – 06.04

5.

07.04 – 28.04

6.

04.05 – 25.05

7.

26.05 – 16.06

8.

19.06 – 10.07

9.

11.07 – 01.08

10.

02.08 – 23.08

11.

24.08 – 14.09

12.

15.09 – 06.10

13.

09.10 – 30.10

14.

02.11 – 23.11

15.

24.11 – 15.12

 

 

 

 

Terminarz

14-dniowych turnusów rehabilitacyjnych organizowanych w S. U. „DEDAL” w 2017 roku

 

PROFILE LECZENIA: ortopedia i traumatologia narząd ruchu, reumatologia, endokrynologia, kardiologia i nadciśnienie, otorynolaryngologia, neurologia, diabetologia, choroby płuc

 

L.p.

Termin turnusu

CENA TURNUSU (PLN)

 

Pokój 1-osobowy

 

Studio 1-osobowe

 

Pokój 2-osobowy

 

Studio 2-osobowe

 

Pokój wieloosobowy

uczestnik

opiekun

(bez zabiegów)

uczestnik

opiekun (bez zabiegów)

uczestnik

opiekun (bez zabiegów)

1.

09.01 - 23.01

1.600,00

1.500,00

1.400,00

1.250,00

1.350,00

1.200,00

1.260,00

1.110,00

2.

23.01 - 06.02

3.

07.02 - 21.02

4.

22.02 - 08.03

5.

08.03 - 22.03

    6.

23.03 - 06.04

 

 

    7.

07.04 - 21.04

1.880,00

1.780,00

  1.680,00

  1.530,00

  1.630,00

  1.480,00

  1.540,00

  1.390,00

8.

04.05 - 18.05

9.

18.05 - 01.06

   10.

  

01.06 - 15.06

   

11.

19.06 - 03.07

2.090,00

1.990,00

1.890,00

1.740,00

1.840,00

1.690,00

1.750,00

1.600,00

12.

03.07 - 17.07

13.

18.07 - 01.08

14.

02.08 - 16.08

15.

   16.08 - 30.08

16.

31.08 - 14.09

1.880,00

1.780,00

1.680,00

1.530,00

1.630,00

1.480,00

1.540,00

1.390,00

17.

15.09 - 29.09

18.

09.10 - 23.10

19.

02.11 - 16.11

1.600,00

1.500,00

1.400,00

1.250,00

1.350,00

1.200,00

1.260,00

1.110,00

20.

16.11 - 30.11

  21.

01.12 - 15.12

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnusy rozpoczynają się obiadem dnia pierwszego, a kończą śniadaniem ostatniego dnia turnusu. (Pierwszy osobodzień rozpoczyna się o godz. 1400 pierwszego dnia pobytu , a ostatni osobodzień kończy się o godz. 1200 ostatniego dnia pobytu.)

 

 1. Cena obejmuje:
 • zakwaterowanie,
 • całodzienne wyżywienie (diety),
 • badania lekarskie (wstępne i końcowe) oraz  konsultacje,
 • całodobowa opieka pielęgniarska,
 • codzienny dostęp do lekarza,
 • zabiegi rehabilitacyjne: 3 dziennie ( 1 podstawowy i 2 uzupełniające) z wyłączeniem pierwszego i ostatniego dnia turnusu oraz dni ustawowo wolnych od  pracy,
 • kuracja pitna,
 • edukacja zdrowotna,
 • ognisko z pieczeniem kiełbasy,
 • dostęp do boiska sportowego i sali rekreacyjnej,
 • sprzęt sportowo-rekreacyjny
 • wycieczki piesze po okolicy z przewodnikiem,
 1. Dla uczestników turnusów szkoleniowych ( diabetologicznych) – dopłata 70,00 zł./ turnus od osoby.
 2. Dla Gości Sanatorium obowiązuje 20 % zniżka za korzystanie ze sprzętu pływającego będącego na wyposażeniu przystani wodnej,
 3. Dla grup zorganizowanych ceny turnusu są uzgadniane indywidualnie, w wyniku przeprowadzanych negocjacji,
 4.  Podane ceny nie zawierają obowiązkowej opłaty klimatycznej w kwocie 3,00 PLN za każdy dzień pobytu (nie dotyczy osób niewidomych i ich przewodników).
 5. Rezerwacje przyjmuje i informacji udziela (telef./e-mail) Recepcja Sanatorium.
 6. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 200,00 PLN (w terminie uzgodnionym z Recepcją) na Rachunek Bankowy: 90 9158 0001 2001 0010 9673 0001
 7. W przypadku rezygnacji z pobytu kwota zaliczki nie podlega zwrotowi.

 

Z A P R A S Z A M Y

 

SANATORIUM UZDROWISKOWE "DEDAL" (0-13) 469 20 08, POLAŃCZYK wstecz do góry