Dedal
Terminarz turnusów 
Terminarz turnusów

Terminarz

turnusów sanatoryjnych organizowanych w S. U. „DEDAL” w 2018 roku

 

PROFILE LECZENIA: ortopedia i traumatologia narząd ruchu, reumatologia, endokrynologia, kardiologia  i nadciśnienie, otorynolaryngologia, neurologia, diabetologia, choroby płuc

 

 

L.p.

 

Turnusy  sanatoryjne 

21 dni

 

1.

08.01 – 29.01

2.

30.01 – 20.02

3.

21.02 – 14.03

4.

15.03 – 05.04

5.

06.04 – 27.04

6.

07.05 – 28.05

7.

04.06 – 25.06

8.

26.06 – 17.07

9.

18.07 – 08.08

10.

09.08 – 30.08

11.

03.09 – 24.09

12.

25.09 – 16.10

13.

17.10 – 07.11

14.

08.11 – 29.11

15.

30.11 – 21.12

  

 

Terminarz 14-dniowych turnusów rehabilitacyjnych organizowanych w S. U. „DEDAL” w 2018 roku

PROFILE LECZENIA: ortopedia i traumatologia narząd ruchu, reumatologia, endokrynologia, kardiologia i nadciśnienie, otorynolaryngologia, neurologia, diabetologia, choroby płuc

 

L.p.

Termin turnusu

CENA TURNUSU (PLN)

 

Pokój 1-osobowy

 

Studio 1-osobowe

 

Pokój 2-osobowy

 

Studio 2-osobowe

 

Pokój wieloosobowy

uczestnik

opiekun

(bez zabiegów)

uczestnik

opiekun (bez zabiegów)

uczestnik

opiekun (bez zabiegów)

1.

08.01 - 22.01

1.750,00

1.550,00

1.400,00

1.250,00

1.350,00

1.200,00

1.250,00

1.100,00

2.

22.01 - 05.02

3.

06.02 - 20.02

4.

21.02 - 07.03

5.

07.03 - 21.03

    6.

22.03 - 05.04

 

 

    7.

06.04 - 20.04

2.030,00

1.830,00

  1.680,00

  1.530,00

  1.630,00

  1.480,00

  1.530,00

  1.380,00

8.

20.04 - 04.05

9.

07.05 - 21.05

2.100,00

1.900,00

1.750,00

1.600,00

1.700,00

1.550,00

1.600,00

1.450,00

   10.

  

21.05 - 04.06

   

   11.

   04.06 – 18.06

12.

18.06 - 02.07

2.310,00

2.110,00

1.960,00

1.810,00

1.910,00

1.760,00

1.810,00

1.660,00

13.

03.07 - 17.07

14.

18.07 - 01.08

15.

02.08 - 16.08

16.

   16.08 - 30.08

17.

03.09 - 17.09

2.100,00

1.900,00

1.750,00

1.600,00

1.700,00

1.550,00

1.600,00

1.450,00

18.

17.09 - 01.10

19.

02.10 - 16.10

2.030,00

1.830,00

1.680,00

1.530,00

1.630,00

1.480,00

1.530,00

1.380,00

   20.

   17.10 – 31.10

21.

31.10 -14.11

1.750,00

1.550,00

1.400,00

1.250,00

1.350,00

1.200,00

1.250,00

1.100,00

22.

15.11 - 29.11

  23.

30.11-14.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnusy rozpoczynają się obiadem dnia pierwszego, a kończą śniadaniem ostatniego dnia turnusu. (Pierwszy osobodzień rozpoczyna się o godz. 1400 pierwszego dnia pobytu , a ostatni osobodzień kończy się o godz. 1200 ostatniego dnia pobytu.)

  1. Cena obejmuje:

Ø  zakwaterowanie,

Ø  całodzienne wyżywienie (diety),

Ø  badania lekarskie (wstępne i końcowe) oraz  konsultacje,

Ø  całodobowa opieka pielęgniarska,

Ø  codzienny dostęp do lekarza,

Ø  zabiegi rehabilitacyjne: na zlecenie lekarza 3 dziennie  z wyłączeniem pierwszego i ostatniego dnia turnusu.  W dni ustawowo wolne oraz święta zabiegi nie są wykonywane,

Ø  kuracja pitna,

Ø  edukacja zdrowotna,

Ø  ognisko z pieczeniem kiełbasy,

Ø  dostęp do boiska sportowego i sali rekreacyjnej,

Ø  sprzęt sportowo-rekreacyjny,

Ø  wycieczki piesze po okolicy z przewodnikiem.

  1. Dla Gości Sanatorium obowiązuje 20 % zniżka za korzystanie ze sprzętu pływającego będącego na wyposażeniu przystani wodnej,
  2. Dla grup zorganizowanych ceny turnusu są uzgadniane indywidualnie, w wyniku przeprowadzanych negocjacji,
  3.  Podane ceny nie zawierają obowiązkowej opłaty klimatycznej w kwocie 3,00 PLN za każdy dzień pobytu (nie dotyczy osób niewidomych i ich przewodników).
  4. Rezerwacje przyjmuje i informacji udziela (telef./e-mail) Recepcja Sanatorium.
  5. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 200,00 PLN (w terminie uzgodnionym z Recepcją) na Rachunek Bankowy
  6. W przypadku rezygnacji z pobytu kwota zadatku nie podlega zwrotowi.

Z A P R A S Z A M Y

SANATORIUM UZDROWISKOWE "DEDAL" (0-13) 469 20 08, POLAŃCZYK wstecz do góry